Näset Fastighetskonsult AB erbjuder konsulttjänster inom

Fastighetsförvaltning / Underhållsplanering / Projektledning / Utbildning

Ert stöd inom Fastighet / Projekt / Utbildning

Är ni i behov konsulttjänster i er förvaltningsorganisation eller projektorganisation. Vi arbetar med uppdrag knutna till fastighetsförvaltning, underhållsplanering, projektledning samt utbildningsuppdrag inom yrkeshögskolan. Vi är flexibla och tar oss an uppdrag av olika omfattningar, från korta konsultuppdrag under en period av hög belastning till stöttning i projekt.

I behov av en konsult som stöttar er, kontakta oss redan idag!

Kontakta oss