Näset Fastighetskonsult AB erbjuder konsulttjänster inom

Fastighetsförvaltning/Underhållsplanering/Chefsuppdrag/Projektledning Installationssamordning/Besiktningsuppdrag/Utbildningsuppdrag

Ert stöd inom Fastighet / Projekt / Ledning / Utbildning

Är ni i behov konsulttjänster i er förvaltningsorganisation eller projektorganisation. Vi arbetar med uppdrag knutna till Fastighetssektorn, Bygg,  Installation & Teknikbranschen samt utbildningsuppdrag inom yrkeshögskolan. Vi är flexibla och tar oss an uppdrag av varierande omfattning, det kan vara ett engångsuppdrag men även konsultuppdrag under en period av hög belastning till stöttning i projekt.

I behov av en konsult som stöttar er, kontakta oss redan idag!

Kontakta oss